DistroKid

DistroKid là một dịch vụ phân phối nhạc kỹ thuật số độc lập. DistroKid chủ yếu cung cấp cho các nhạc sĩ và các chủ sở hữu bản quyền khác cơ hội phân phối, bán hoặc truyền phát nhạc của họ thông qua các nhà bán lẻ trực tuyến như iTunes / Apple Music ,

Nhà xuất bản/tổ chức Philip J. Kaplan

Chức năng của phần mềm

DistroKid chủ yếu cung cấp cho các nhạc sĩ và các chủ sở hữu bản quyền khác cơ hội phân phối, bán hoặc truyền phát nhạc của họ thông qua các nhà bán lẻ trực tuyến như iTunes / Apple Music , Spotify , Pandora , Amazon Music , YouTube Music , Tidal , Deezer , iHeartRadio và những hãng khác.

Lĩnh Vực
 • Đa phương tiện
 • Chi tiết sản phẩm

  DistroKid

  Ngày phát hành Phiên bản mới nhất ()

  Hình thức bảo trì

  Ngôn ngữ hỗ trợ Tiếng Anh Tiếng Đức

  Mô tả chi tiết

  DistroKid là một dịch vụ phân phối nhạc kỹ thuật số độc lập. DistroKid chủ yếu cung cấp cho các nhạc sĩ và các chủ sở hữu bản quyền khác cơ hội phân phối, bán hoặc truyền phát nhạc của họ thông qua các nhà bán lẻ trực tuyến như iTunes / Apple Music , Spotify , Pandora , Amazon Music , YouTube Music , Tidal , Deezer , iHeartRadio và những hãng khác.