Hiển thị kết quả duy nhất

Nextcloud là mã nguồn mở và là chương trình về lưu trữ và đồng bộ dữ liệu trên nền tảng đám mây. Với Nextcloud cơ quan tổ chức có thể xây dựng một nền tảng lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giống như Google Drive, Dropbox, One Drive,..

Chi tiết →