Hiển thị kết quả duy nhất

lighttpd là một máy chủ web nguồn mở được tối ưu hóa cho các môi trường yêu cầu tốc độ cao trong khi vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn, an toàn và linh hoạt.

Chi tiết →