Hiển thị kết quả duy nhất

Shotcut hỗ trợ các định dạng video, âm thanh và hình ảnh thông qua ffmpeg . Nó sử dụng dòng thời gian để chỉnh sửa video phi tuyến tính của nhiều bản nhạc có thể bao gồm nhiều định dạng tệp khác nhau. Kiểm soát việc lọc và vận chuyển được hỗ trợ bởi quá trình xử lý dựa trên GPU opengl và

Chi tiết →